Hatósági és általános igazgatási ügyek

Elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél a https://epapir.gov.hu/ linken elérhető szolgáltatást, és az ott elérhető formanyomtatványokat köteles használni.

 

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi kivonathoz kérelem

 

Hatósági ügyek

Kérelem lakás rendeltetési egységek számának megállapításával kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiállítására

Kérelem lakás rendeltetési egységek számának megállapításával kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiállítására szerkeszthető változat

KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL - WORD

KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL - PDF

 

Bevásárlóközpont üzemeltetés bejelentés

Kérelem birtokvédelmi eljárás lefolytatására

Helyi termeleői piac bejelentés

KÉRELEM - Vásárlók Könyve hitelesítéséhez

Kérelem 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi vagy autóbusz tárolásra való alkalmasságról hatósági bizonyítvány kiállítására

méhész-bejelentőlap

méhész-kijelentő

Nem üzleti céú közösségi szabadidő szálláshely-szolgáltatás iránti kérelem

Piac  - B E J E L E N T É S adatváltozás vásár, piac

Rendezvenytartási kérelem

Telep - Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Telep - Bejelentésköteles ipari tevékenység megszüntetése bejelentés

Telepengedély iránti kérelem

Telepengedélyköteles tevékenység megszüntetése bejelentés

Vásár, piac bejelentés

 

 

Kifüggesztés

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

2/A. számú pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

2/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

 

Szociális ügyek

"A nyomtatványt 2 oldalas A/3-as formátumban kérjük kitöltetni és kinyomtatni.
Más formátumban nem áll módunkban elfogadni."Kérelem és nyilatkozat köztemetés elrendeléséhez

Kérelem tűzifa települési támogatásra

KÉRELEM első lakáshoz jutók támogatása iránt

HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM  (NEVELÉSI ÉS ISKOLA KEZDÉSI TÁMOGATÁS)

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁHOZ TÉRÍTÉSI DÍJ KIEGÉSZÍTÉS

FŰTÉSI TÁMOGATÁS

SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS

Rendszeres gyermekvédelmi

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

EGYSZERI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Gyógyszertámogatás

Kérelem rendszeres lakásfenntartási támogatás megállapítására

Eseti rendkívüli települési támogatás

KÉRELEM LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ

Nyilatkozat alkalmi munka / ösztöndíj / gyerektartás

JÖVEDELEM IGAZOLÁS 1 havi jövedelemről

JÖVEDELEM IGAZOLÁS 12 havi jövedelemről

 

Termőföld bérbeadása

 

 

Mezőgazdasági termelőknek

KÉRELEM
/A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013 (VI.30.) Korm. rendelet alapján.