Újfehértó Város 0357 és 0348 hrsz-ú külterületi útjának felújítása

 

A Kedvezményezett neve: Újfehértó Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése,

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A projekt címe, azonosító száma: Újfehértó Város 0357 és 0348 hrsz-ú külterületi útjának felújítása, 1826586749

A szerződött támogatás összege: 99.999.993,- Ft

A támogatás mértéke: 85,00 %

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A tervezett út a Hajdúdorog-Újfehértó önkormányzati út 9+390km szelvény jobb oldalán ágazik ki. A tervezett aszfalt burkolatú út 3,00 m burkolatszélességű kétirányú forgalmi rendű egy sávos út, a korábbi Tsz Majorhoz vezetetett, ahol több létesítményben vállalkozások működnek és szállítási igényükhöz a felület javítása szükséges a meglévő leromlott állapotú aszfaltos út szélesítésével és megerősítésével. Tervezési sebesség: vt=30km/h. A tervezett kiszolgálóúton a forgalmi sáv szélessége 3,0m. Az útburkolat oldalesése a meglévő pálya oldalesését követi.

A pályaszerkezet megerősítése szükséges, mivel a burkolat felületet töredezett, kipergett, a közműjavítások helyén kátyúk keletkeznek, melyek javítását követően az egységes homogén felület előállítása miatt 5,00 cm vastag AB 11 jelű aszfalt kopóréteg ráhelyezés valósul meg. A tervezett burkolat megerősítés a meglévő közművekből, azok felszíni szerelvényeit érinti, ezért azok szintbe helyezésén túl más beavatkozást nem érintenek.

A tervezett kiszolgáló út padkája mellett összegyülekező felszíni vizek elvezetését biztosítja a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat. A tervezett útépítési beavatkozások kiépítését az út két oldalán forgalomirányító jelzőtáblák kihelyezése mellett kerül elvégzésre, az útburkolatban lévő közmű fedőlapok szintbehelyezése után szakaszos elkorlátozás mellett 2. ütemben az aszfaltozási és padkaépítési munkáit külön végzik el.
 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.