ÉFOÉSZ

ÉFOÉSZ
Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ Újfehértó
Intézményvezető: Tarné Bíró Emese
Cím: 4244 Újfehértó, Böszörményi u. 42.
tel.: 42/507-012

 


 

ÉFOÉSZ Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ

Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete az értelmi fogyatékos embereket, szüleiket, hozzátartozóikat, valamint segítőiket fogja össze. Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete már 1981-ben szülői kezdeményezésre jött létre, s azóta hatékonyan működünk megyénkben. Az évek során, az igények kielégítésére folyamatosan bővült az Egyesület szolgáltatási köre. Kezdetben a korai fejlesztés állt a középpontban, ami ma is igen fontos területe a fogyatékos személyek ellátásának. A személyre szabott fejlesztések során a szakemberek a gyermekek kognitív, kommunikációs képességeit fejlesztik, valamint a gyógytorna különböző eszközeivel, módszereivel javítjuk a fejlődés menetét.

Újfehértón a fogyatékkal élő családok életében igényként fogalmazódott meg egy olyan intézmény létrejötte, mely a gyermek- és felnőtt-korú sérülteket befogadva, egész napos programot, felügyeletet és fejlesztést biztosít gyermekeik, hozzátartozóik számára.

Ezen kívánalmak megvalósítása érdekében intézményünk 2007. óta az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület védőszárnya alatt tevékenykedik. Az Egyesület az önkormányzattól bérbe kapott Csajkos-kastélyban valósította meg célkitűzéseit. Az épület felújítása, akadálymentesítése után megnyitotta kapuit az értelmi fogyatékosok nappali ellátója, mely keretein belül 30 értelmi fogyatékos ellátott nappali ellátását biztosítjuk.

Az ÉFOÉSZ Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központban (Újfehértón) szakembereink a nappali intézmény nyújtotta lehetőségek keretein belül (gyógypedagógiai gondozás, fejlesztés, szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége) a tanköteles korú gyermekek egyéni, korai fejlesztését végezzük.

A nappali ellátásban részesülők 70 %-a 20 év feletti, már nem tanköteles, így a munka világába való bevezetésként 2008-ban engedélyt kértünk munka-rehabilitációs munkavégzésre is. Az egyéni képességekhez, készségekhez igazodva – és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet véleményét figyelembe véve – irányítjuk a fiatal felnőttek munkáját. Az ő általuk készített divatékszereket, dísztárgyakat, kiegészítőket különböző vásárokon, rendezvényeken értékesítjük, a kertben termesztett zöldségek pedig a helyi lakosok asztalára kerül.

Intézményünk tanköteles korú gyerekei naponta részt vesznek csoportos fejlesztő foglalkozásokon, és emellett az ÉFOÉSZ Konduktív Pedagógiai Nevelési-Oktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói segítségével egyéni fejlesztő foglalkozások keretében teljesítik tankötelezettségüket a telephelyen.

A napi munkánk során az ellátottaink egyéni képességeit, állapotát, szükségleteit vesszük figyelembe, így alakítjuk a fejlesztéseket, foglalkozásokat. A normalizáció elvét követve igyekszünk egy olyan környezetet kialakítani számukra, ahol a többségi iskolákhoz, munkahelyekhez, közösségekhez hasonlóan élhetik mindennapjaikat, alakíthatják kapcsolataikat.

Művészeti csoportunk tagjai rendszeres résztvevői a térség speciális művészeti találkozóinak. A három kismalac színdarabbal készültünk a vásárosnaményi színjátszó találkozóra.
 


Színjátszó találkozó Vásárosnamény 2016.
 


Sportverseny Nyíregyháza Városi Stadion 2016.

 

Ellátottainkkal bekapcsolódunk a városi integrált programokba, mellyel hozzájárulunk az esélyegyenlőség előmozdításához, a lakosság ismereteinek bővítéséhez, az előítéletesség csökkenéséhez.


2016. autómentes nap (Újfehértó)

 

Intézményünkben felpezsdült az élet, amikor a nyíregyházi Közép utcai Lakóotthonnal közösen 2016. október 12-én szüreti mulatságot rendeztünk. Fontosnak tartjuk, hogy más intézményekkel is jó kapcsolatot ápoljunk és a dolgos mindennapok mellett legyen időnk, egymásra figyelni, ünnepelni. Először az intézményvezető köszöntötte a Lakóotthon dolgozóit illetve ellátottait. Bemutatta az intézményt és annak szakmai programját röviden.
 

Ezt követően a szürethez kapcsolódó foglalkozások és hagyományok ismertetéséről esett szó. Ezután mindenki megkóstolhatta a mustot, majd jóízűen elfogyasztottuk a frissen készült paprikás krumplit. Hegedűszóval vette kezdetét a táncmulatság, jó kedv és vidámság légköre hatotta át rendezvényünket. Tartalmas és remek nap volt, ahol mind a dolgozók, vendégek és az ellátottak gazdag élményekkel, feltöltődve tértek haza.


Szüreti mulatság

 

A munka és oktatás mellett igyekszünk minél színesebbé, élménygazdagabbá tenni ellátottaink életét, így lehetőség szerint részt veszünk helyi és egyesületi programokon.


A magyar népmese napja 2016. évi jutalma

 

Az Egyesületünk rendszeresen szervez programokat tagjainak: minden tavasszal megrendezésre kerül az ÉFOÉSZ Családi Nap, ahol az éves közgyűlés megtartása mellett jut idő a játékra, szórakozásra is. Ősszel nem csak a megye, de az egész Észak-Alföldi térségből és határainkon túlról is érkeznek vendégek az „Ez a mi napunk” Sérült Emberek Napjára, melynek rendszeresen a Nyíregyházi Állatkert ad otthont.