Tájékoztató Egyszeri lakásfenntartási támogatásról

Feltöltve: 2024-03-27

 

Tisztelt Helyi Lakosok!

Újfehértó Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy kérelemre egyszeri lakásfenntartási támogatásra jogosult,

 • aki tárgyévben a 18. életévét betöltötte, és a 65. életévet nem töltötte be,
 • legalább 6 hónapja Újfehértón bejelentett lakó – vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
 • és az általa lakott háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a 228.000 forintot nem haladja meg.

A támogatás megállapítása iránti kérelem 2024. április 1. napjától 2024. április 20. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek, jogosultak és háztartások számától. A támogatás mértéke 8.000 forint.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást (a kérelmező, és a vele egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelemigazolása) kell csatolni.

Jövedelemigazolásként

 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján szerzett jövedelem esetén a hatáskörrel rendelkező szervtől származó olyan dokumentumot kell a kérelemhez csatolni, amiből a jogosult személye, az ellátás típusa és összege kétséget kizáróan megállapítható,
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény alapján szerzett jövedelem esetén az azt megállapító döntést, és a folyósítás tényét alátámasztó dokumentumot kell a kérelemhez csatolni,
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató által kiadott igazolást kell a kérelemhez csatolni,
 • ösztöndíj esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolást kell a kérelemhez csatolni,
 • őstermelői, egyéni vállalkozói jogviszony alapján, osztalékból, vagy jogi személyben tagság alapján szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem azon részéről mely az adóbevallással lezárt (gazdasági) évben keletkezett, az adóhatóság által kiadott igazolást, a fennmaradó időarányos részre a havi nettó átlag jövedelemre vonatkozó, könyvelő által kiállított igazolást, ennek hiányában nyilatkozatot kell a kérelemhez csatolni,
 • gyermektartásdíj esetén bírósági döntést, és a kifizetés tényét alátámasztó dokumentumot kell a kérelemhez csatolni,
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelem egy havi átlagára vonatkozó nyilatkozatot kell a kérelemhez csatolni,
 • jövedelem hiányában erről szóló nyilatkozatot kell csatolni.

A jövedelem bankszámlakivonattal, a pénzforgalmi szolgáltatótól származó igazolással, vagy adattal is igazolható, ha abból kétséget kizáróan megállapítható a jogosult személye, a jövedelem jogcíme, összege, és a szerzés időpontja.

A települési támogatás a jogosult, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója rendelkezése alatt álló bankszámlaszámra folyósítható, ha ez a körülmény az kérelmező által rendelkezésre bocsátott, a folyószámla hitelt érdemlő igazolására szolgáló iratból vagy adatból kétséget kizáróan megállapítható. Ennek hiányában az ellátás csak házipénztárból fizethető ki.

A kérelmezők a kérelemnyomtatványt beszerezhetik az www.ujfeherto.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (4244 Újfehértó, Szent István út 6.). A hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem a mellékletekkel együtt személyesen szintén az Ügyfélszolgálaton adható át. A kérelmekkel és az ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató kérhető az Ügyfélszolgálaton, vagy a 0642290000 /109 – es telefonszámon.

                                                                                                                              Dr. Hosszú József

                                                                                                                                  polgármesterLegfrissebb híreink