Lakáspályázati felhívás

Feltöltve: 2024-02-02

Pályázati felhívás

Újfehértó Város Polgármestere – a Képviselő-testület módosított 11/2005. (V.25.)  rendelete alapján – meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő – az Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám alatti 55 lakásos társasházban – bérlakás bérleti jogát:

Helye

Alapterület

Paraméter

Lakásbérleti díjának alsó határa

Beköltözhető

H lph. Földszint 1.

47 m2

1+ 1 fél szobás

39.010,- Ft/hó

2024.03.01.

A legkisebb lakbér mértéke: 2023. február 01. napjától 830.-Ft/m2, amely nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendő díjakat.

A lakásokra a bérleti jogot csak hirdetmény útján, pályázat és licitálás eredményeképpen lehet megszerezni. A hirdetmény Újfehértó Város Honlapján és a Hivatal Ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján kerül megjelenítésre.

A rendelet szerint a lakásokra bárki pályázhat, aki az ajánlattételi feltételeket teljesíteni tudja.

Az ajánlattételi feltéteket teljesítő pályázóknak:

  • benyújtott pályázatának tartalmaznia kell a pályázó(k) alapvető személyazonosító adatait, lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,
  • tartalmaznia kell a pályázóval együttlakó és jogszerűen együtt költöző személyek alapvető személyazonosító adatait, hozzátartozó minőségét,
  • mellékletként csatolni kell a pályázó és az együttköltözők jövedelemigazolását, (amellyel a pályázó igazolja, hogy olyan jövedelemmel rendelkezik ő, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy a minimális bérleti díj nem haladja meg a nettó összjövedelmük 25 %-át),
  • nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt szerződéses feltételeket elfogadja.

A pályázatok benyújthatóak: 2024. február 09.  (péntek) 12:00-óráig

A pályázatokat személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (4244 Újfehértó, Szent István út 6. számú helyiségében vagy e-mailben varosuzemeltetes@ujfeherto.hu kell benyújtani.

A lakások előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők.

Azon pályázók, akik érvényes ajánlatot nyújtottak be, licittárgyaláson vehetnek részt.

A pályázó a licittárgyaláson teheti meg a bérleti díjra, valamint a vállalt egyösszegű befizetésre az ajánlatát. Az egyösszegű befizetés minimum 3 havi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.

A licittárgyalás helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal

4244 Újfehértó, Szent István u.10.

2024. február 12. (hétfő) 08:00 óra

Az önkormányzat a licit során a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatot – előzetesen vállalt leghosszabb egyösszegű befizetés, legmagasabb bérleti díjat – fogadja el.

Amennyiben a licit során a legkedvezőbb ajánlatot tevő a szerződéskötéstől visszalép, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tevő, ezen pályázó visszalépése esetén a harmadik legkedvezőbb ajánlatot tevővel kell a bérleti szerződést megkötni.

A licittárgyaláson a licitlépcső: a lakás minimális bérleti díjának 5%-a.

A bérleti szerződés megkötését megelőzően a sikeres licitáló óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a liciteljárás alapján kialakuló havi lakbér négyszeresének megfelelő összeg.

Amennyiben a pályázat nyertese a felhívás ellenére a lefolytatott licittárgyalást követően a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg, úgy az óvadék összegét elveszíti, visszafizetésre  nem tarthat igényt, az óvadék összege fedezetül szolgál a pályázati eljárás során felmerült költségekre és az elmaradt bérleti díjra.

Azonos licitajánlat esetén a lakásra bérleti szerződéssel rendelkező, bérleti díj hátralékkal nem rendelkező licitáló ajánlatát kell elfogadni.

A nyertes ajánlattevővel határozott idejű – legfeljebb 5 év – bérleti szerződés kerül megkötésre, amely kétszer, öt évre meghosszabbítható.

Az önkormányzat évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a bérleti díjat, biztosítva ezzel a lakások értékállóságát.

Az önkormányzat fenntartja a pályázati felhívás indokolás nélküli visszavonásának jogát.

A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a város honlapjáról (www.ujfeherto.hu), valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal 5. számú szobájában (06-42/290-000/104), ahol az esetlegesen felmerült kérdésekre Lippai-Szűcs Nikoletta városüzemeltetési ügyintéző a szükséges tájékoztatást megadja.

Újfehértó, 2024. február 02.

       Dr. Hosszú József sk.

polgármesterLegfrissebb híreink