Tájékoztató gyógyszertámogatásról

Feltöltve: 2023-03-07

Tájékoztató gyógyszertámogatásról

Tisztelt Lakosok!

Újfehértó Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosokat, hogy kérelemre gyógyszertámogatásra, mint települési támogatásra jogosult a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló, Újfehértón bejelentett lakóhellyel és a bejelentett lakóhelyen életvitelszerűen tartózkodó személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142.500 Ft.), egyedül élő esetén a 600 %-át (171.000 Ft.) nem haladja meg.

A gyógyszertámogatás abban az esetben állapítható meg, amennyiben a háziorvos vagy szakorvos által rendelhető, a gondozásban lévő betegségre állandóan szedett, rendszeresen felírt vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja a szociális vetítési alap összegének 30 %-át (8.550 Ft.).

A támogatás ugyanazon háztartáson belül több jogosultnak is megállapítható, amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

  • a jövedelemnyilatkozatokat,
  • a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,
  • a gondozásban lévő betegségre havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek háziorvosi vagy szakorvosi igazolását,
  • a háziorvos vagy szakorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását,
  • a folyószámla hitelt érdemlő igazolását, ha a támogatás kapcsán pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára kéri az ügyfél a folyósítást.

A gyógyszertámogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta 3.000 (háromezer) forint összegben, a kérelem benyújtásának napjától tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra. A támogatás iránti kérelem a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadását követően, de leghamarabb a tárgyév március 01. napjától kezdődően nyújtható be.

Nem jogosult a települési támogatásra az a személy, aki az Szt. alapján közgyógyellátásban részesül.

A jogosult a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították. A megállapított támogatást a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha a jogosult más településre költözött, a rendeletben előírt feltételek valamelyikének nem felel meg, alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult, elhunyt.

A kérelmezők a kérelemnyomtatványt beszerezhetik az www.ujfeherto.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. A hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem nyomtatványt mellékletekkel együtt szintén az Ügyfélszolgálaton adható át.

                                                                                                                              Dr. Hosszú József sk.

                                                                                                                                    polgármesterLegfrissebb híreink