Tájékoztatás helyi közlekedési támogatásról /buszbérletről/

Feltöltve: 2023-01-09

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Önkormányzat megkezdi a 2023 év június hónap végéig szóló buszbérlethez biztosított helyi közlekedési támogatás iránti kérelmek befogadását.

A kérelemnyomtatványok – az adminisztráció elősegítése érdekében – az Oktatási Intézmények (iskolák) útján a tanulók közreműködésével kerülnek kiküldésre a Szülők részére.

Kérjük, hogy a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelemnyomtatványt mellékletekkel együtt juttassák vissza az intézményben az osztályfőnökökhöz. A kérelmek visszajuttatására 2023.01.20. napjáig van lehetőség.

Támogatásra a rendeletben foglalt feltételek megfelelő kérelmező kizárólag akkor jogosult, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500 %-át (142.500 Ft/fő).

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat.

Csatolandó dokumentumok:

-        a kérelmező és házastársának, élettársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap (2022. december havi) nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentum, folyószámla kivonat,

-        gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum (postai szelvény/számlakivonat),

-        elvált kérelmező esetén az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (bírósági végzés),

-        nevelőszülő esetén a nevelésbe vételt elrendelő határozat másolata,

-        nyugdíjas kérelmező esetén nyugdíjas zöld összesítő, és számlakivonat vagy postai szelvény, vagy karikás utazási igazolvány,

-        a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló esetén a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló jogviszonyról szóló tanulói jogviszony igazolás.

Kérjük, hogy telefonszámot minden esetben írjanak a kérelemre.

Az Újfehértói Szolgáltató Kft. tájékoztatása alapján az előző évben kibocsátott bérleteket 2023 január 31. napjáig fogadják el a tömegközlekedési eszközön.

Azok a jogosultak, akik közép és felsőfokú oktatásban részesülnek, valamint nyugdíjasok, a támogatás iránt kérelemnyomtatványt beszerezhetik az www.ujfeherto.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. Ezen kérelmezők a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem nyomtatványt mellékletekkel együtt szintén az Ügyfélszolgálaton adhatják át.

Újfehértó, 2023. január 9.

                                                                                                                              Dr. Hosszú József

                                                                                                                                  polgármester Legfrissebb híreink